Instructie bij de website:

Inloggen
U kunt inloggen met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord die in de afspraakbevestiging staan.

Problemen met inloggen kunnen zijn:

 1. Gebruikersnaam en/of wachtwoord worden niet geaccepteerd:
  • Gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig, let op gebruik hoofdletters en kleine letters;
  • Staat de Caps Lock aan?
 2. Gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt?
  • Neem contact op met uw Arbo Unie vestiging. Zij zorgen dat u de benodigde gegevens toegestuurd krijgt.

Nadat u ingelogd bent, ziet u aan de linkerzijde een aantal navigatieknoppen. U kunt deze gebruiken om te navigeren tussen de verschillende pagina's of u kunt met behulp van de knoppen onder aan de pagina verder en terug gaan.

Navigatieknoppen links:

Gegevens Arbo-dienst
Deze gegevens worden door Arbo Unie gevuld.

Persoonsgegevens
Wilt u de gegevens controleren, corrigeren en aanvullen waar nodig?

 • Uw naam: bij gehuwde dames ook de geboortenaam vermelden.
 • Geboortedatum: Datumveld invullen met dag-maand-jaar. (00-00-0000).
 • Sofi-nummer: indien niet gevuld, graag invullen.

Algemene werkgegevens
Antwoorden afronden op gehele getallen. Als u bijvoorbeeld 5 1/2 jaar werkt in de bouw, vult u 6 in.

Vragen gezondheidstoestand
Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand, in relatie met uw werk. Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt.

Vragen werkomstandigheden
Om uw gezondheid in relatie met uw werk te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u alle vragen beantwoordt.

Navigatieknoppen onder aan de pagina

Terug
Met deze knop kunt u één pagina terug gaan.

Verder
Met deze knop kunt u één pagina verder gaan.

Opslaan
Als u een pagina volledig heeft ingevuld, drukt u dan op de "opslaan" knop onder aan de pagina. Mocht er tijdens het navigeren iets mis gaan, dan bent u in ieder geval niet uw reeds ingevulde gegevens kwijt. U heeft nog wel de mogelijkheid om antwoorden te wijzigen na het opslaan. In de laatste vraag van de vragenlijst wordt u gevraagd of de vragenlijst zo correct is ingevuld. Als u deze vraag met Ja beantwoordt kunt u de antwoorden niet meer wijzigen.

Afdrukken
Binnenkort gaat u Arbo Unie bezoeken voor een PAGO. Indien u dat prettig vindt, kunt u de vragenlijst afdrukken op uw printer om mee te nemen naar de keuring voor eigen gebruik. Met de bedrijfsarts worden de vragen en uw antwoorden doorgenomen.

Afsluiten
Met deze knop sluit u de vragenlijst af. Niet opgeslagen gegevens worden niet bewaard! Als u echter uw gegevens heeft opgeslagen, kunt u op een later tijdstip uw vragenlijst verder invullen.